stanice technicke kontroly

Zápis změn údajů

Vyřídíme za Vás zápis změn údajů s níže uvedenými doklady

Fyzická osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz)
 • osvědčení o registraci vozu (tzv. "malý technický průkaz")
 • občanský průkaz nebo pas
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (rozhodnutí o schválení technické způsobilosti po provedené změně a doklad o nabytí části, která je předmětem změny

Pověřená osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz)
 • osvědčení o registraci vozu (tzv. malý technický průkaz)
 • občanský průkaz nebo pas žadatele
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (rozhodnutí o schválení technické způsobilosti po provedené změně a doklad o nabytí části, která je předmětem změny)
 • občanský průkaz nebo pas pověřené osoby

Právnická osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz)
 • osvědčení o registraci vozu (tzv. malý technický průkaz)
 • občanský průkaz nebo pas
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (rozhodnutí o schválení technické způsobilosti po provedené změně a doklad o nabytí části, která je předmětem změny)
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listiny nebo výpis z obchodního rejstříku

Rádi Vám naceníme služby služeb registru vozidel