Pojištění

Sjednáme Vám pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tzv. povinné ručení), havarijní a další doplňková pojištění Vašeho vozu.

Spolupracujeme pouze s těmi pojišťovnami, které skutečně plní své závazky.

Portfólium našich klientů zahrnuje fyzické osoby nepodnikatele, tak i právnické osoby podnikatele a to včetně jejich rozsáhlých vozových parků.

Vybereme Vám dle Vašich požadavků ten nejlepší produkt za nejnižší možnou cenu v rámci sjednaného plnění danou pojišťovnou. 

Poptávejte pojištění vozidla za ty nejlepší ceny!

 

Povinné ručení

Každý vlastník nebo provozovatel motorového vozidla musí mít ze zákona sjednané pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tzv. povinné ručení). Účelem je náhrada škody, kterou řidič způsobí ostatním účastníkům silničního provozu a týká se zejména škod na majetku a zdraví. Jako doklad o uzavření povinného ručení slouží tzv. zelená karta, kterou majitel vozu obdrží po uzavření smlouvy o odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tzv. povinného ručení). 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění doplňuje tzv. povinné ručení a chrání Vás především před finanční ztrátou vzniklou v důsledku havárie, odcizení vozidla, vandalismu, v případě živelných pohrom nebo neoprávněného užití vozidla. 
U havarijního pojištění Vám pojišťovna uhradí škodu, kterou způsobíte vlastní vinnou. Na rozdíl od povinného ručení v případě dopravní nehody kryje havarijní pojištění škody na vlastním automobilu.

Doplňková pojištění

Doplňkové pojištění lze sjednat jak k povinnému ručení, tak k havarijnímu pojištění a zpravidla se vztahuje na:

  • všechna  skla vozidla včetně střešního
  • zavazadla ve vozidle a ve střením boxu
  • náhradní vozidlo