stanice technicke kontroly

Odhlášení vozidla

Vyřídíme za Vás odhlášení vozidla s níže uvedenými doklady

Fyzická osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel
 • občanský průkaz nebo pas
 • technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz)
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • žadatel by měl znát základní osobní údaje nového vlastníka vozidla
 • jméno a příjmení, adresa, číslo OP atd.

Pověřená osoba za žadatele

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel
 • občanský průkaz nebo pas žadatele
 • technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz)
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • žadatel by měl znát základní osobní údaje nového vlastníka vozidla
 • jméno a příjmení, adresa, číslo OP atd.
 • občanský průkaz nebo pas pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Právnická osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel
 • k dispozici na pracovištích registru vozidel podle trvalého bydliště původního majitele
 • občanský průkaz nebo pas
 • technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz)
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • žadatel by měl znát základní osobní údaje nového vlastníka vozidla
 • jméno a příjmení, adresa, číslo OP atd.
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku

Rádi Vám naceníme služby služeb registru vozidel